SRA-Logo Bands Companies Records Personen Printmedia Feed Us (Feedback) Musiktank online vis.sra.at fempop.sra.at Kontakt
INDEX
SEARCH ALL

Falter - Zeitschrift - Issue 06/93

Coppolas Dracula

Medium: Falter - Zeitschrift
64 Seiten
Erscheinungsdatum: feb 1993

Artikel

Art Titel Seite Autor
KURZARTIKEL MIT TERMIN Wienlexkion:Musik 36 Christian «Chris» Duller, Walter Pontis, Albert Seitlinger
  Kurka, Andi (Solo)
Maz Paniac
3 Gordons
Ballyhoo
M.G. Firebug
Bomb Circle
Theessink, Hans & Blue Groove
PLATTENKRITIK Platten 45 -
  Timna Brauer
Striped Roses
Nouvelle Cuisine Big Band
Ton Art
ARTIKEL Dullers Hörgang 46 Christian «Chris» Duller
  Kurka, Andi (Solo)
Loud
Aftertouch
Fetish 69
Martin Reiter
Inside Marilyn
Franz «Herr Franz» Bröckel
Kurzmann, Christof